Roboti

QIROX robots

QIROX robots

  QIROX jaunas paaudzes automatizētas sistēmas metināšanā un metāla griešanā. Moduļveida risinājums ar standartizētiem mezgliem ļauj optimizēt iespējas ar pasūtītāja vēlmēm un laiku. Qirox sevī ietver robotu mehāniku, programnodrošinājumu, pozicionēšanu, sensorvadību, darba drošību un tehnoloģisko procesu. Kompleks risinājums no viena ražotāja.

  QIROX roboti universāli un dinamiski pateicotie septiņu asu brīvības pakāpēm.
  QIROX pozicionētāji ar plašām iespējām detaļu novietošanai
  QIROX sensori metināšanas procesa sekošanai
  QIROX programmnodrošinājums profesionāls risinājums procesa vadībā
  QIROX kompaktās sistēmas tipveida moduļi efektīvai metināšanai un griešanai
  QIROX speciālie risinājumi individuāli projekti procesa automatizācijai
  www.qirox.
  QIROX robotu priekšrocības:
  Samazināts svars un labāka dinamika,
  Plašas komplektācijas iespējas,
  Septītā brīvības pakāpe ļauj palielināt darbības rādiusu un metināšanas degļa optimālu pozicionēšanu,
  Izstrādāta jauna ergonomika, vienkāršāka apkope, palielināts visu mezglu kalpošanas laiks,
  Ātrdarbīgāks,
  Mūsdienīgām prasībām atbilstošs programmnodrošinājums ar ātru pārstatīšanu jaunam produktam

   

  QIROX metināšanas robots klasisks risinājums instrumenta stiprināšanai (QRC)
  - elastīgs pateicoties septiņām brīvības pakāpēm
  - uzstādāms uz grīdas vai iekārtā stāvoklī

  QIROX metināšanas robots ar dobu posmu instrumenta stiprināšanai (QRH)
  - kabeļu pakete integrēta sestās ass posmā
  - korpusa iekšpusē integrēts stieples padeves mehānisms
  - uzstādāms uz grīdas vai iekārtā stāvoklī

  QIROX® noteicošais robotu izvēlē :

  Darbības rādiuss Augstuma nosacījumi Palielināta aizsniedamība

  Lineāras pārvietošanās iespējas. Vertikālas kustības iespējas. Aploces rādiuss

  Iestiprināšanas garums. Darba virsmas augstums.

  Robotu un detaļu pozicionieri:

   

   Lejupielādēt katalogu